vedlikehold, reparasjon og restaurering av gitarer og andre
instrumenter i Oslo
Foto: Eirik Stordrange